Home » THE INQUISITOR. Finkelstein brothers

THE INQUISITOR. Finkelstein brothers

by Przemek

The Inquisitor © 2024 Kalypso Media Group GmbH. I, the Inquisitor, and the The Dust logo are registered or unregistered trademarks of The Dust S.A. in the U.S. and/or other countries. Published by Kalypso Media Group GmbH. Developed by The Dust S.A. All other logos, copyrights and trademarks are property of their respective owners. All rights reserved.

3D models by Bartłomiej Dębiec

The Inquisitor on Steam

Excerpt from the script:

EXT. FINKELSTEIN BROTHERS’ STALL – DAY

The Finkelstein brothers are standing at their stall, arguing about money. Each looks different. Aaron is short and fat like Danny deVito, Hans is huge like Arnold Schwarzenegger, Jonas looks like Tim Roth. Everyone has a different weapon on their belt: Aaron has some knives, Hans has a two-handed sword and Jonas has a rapier.

AARON

(do Hans)

– You lost the bet, so pay up!

HANS

(surprised)

– I lost?

(pointing at Jonas)

– More like he did!

JONAS

(calmly)

– Kindly leave me the fuck out of this. I took no part in this idiotic game.

AARON

(to Hans)

– Pay up, for fuck’s sake!

HANS

(to Jonas)

– Heard that? Pay him!

JONAS

– Fuck you.

The player approaches the Finkelstein brothers. Mordimer’s in-game comment appears.

MORDIMER

(comment)

– They don’t look like triplets, but it’s them, all right.

In the stall there are various things: weapons, armour, amphorae, oil lamps, ancient jewellery and sculptures and their fragments, old books and scrolls.

Aaron notices Mordimer approaching and silences the brothers.

AARON

– Shut your traps! We’ve got a customer.

The brothers stop arguing. Mordimer approaches them.

AARON

(fake politeness)

– How can we be of service, Master Inquisitor?

MORDIMER

– They say you’re experts on antiques.

AARON

(fake modesty)

– ‘Tis all we trade in, master. We are but humble merchants.

The player can ask about: 1. the dagger; 2. the cane head (if the player found a broken piece of the cane at the crime scene, met Amelia training the dog and traded with her for the cane head).

PLAYER OPTIONS

1. Ask about the dagger.

2. Ask about the cane head.

Option 1 [Ask about the dagger.]

Mordimer takes a dagger from his bag and places it on the table.

MORDIMER

– Can you tell me anything about this dagger?

The brothers look at the dagger.

AARON

– Blades like these were used by the guardsmen who fell at the side of Emperor Valens in the Battle of Adrianople. The Visigoths traded their weapons to the Persians. It’s likely Vikings who brought it to the north of the continent.

JONAS

– The fuck are you on about? What guardsmen, what Vikings? It’s clearly an athame, a ceremonial dagger used by the Kievan Rus’ witches. Very old, to be sure. In my opinion, it belonged to the Dulebes. It probably made its way here as a spoil of war.

HANS

– You don’t know anything, lamb chops! An athame should have a black hilt, and this dagger doesn’t have one. It’s a Crimean blade, probably used by their medics to draw blood.

Option 2 [Ask about the cane head.]

Mordimer takes the cane head from his bag and shows it to the brothers. The head is shaped like a fist holding a snake.

MORDIMER

– Do you know whose cane this is?

AARON

– Sure. It belonged to the old medic, Johannes Reuchlin. He never parted with it.

JONAS

– Right… I sold it to him myself.

HANS

– For a pittance. You should have asked for more.

Mordimer puts the cane head in his bag and comments on the information he has gained. Meanwhile, the brothers begin to argue, continuing their earlier conversation. The player mainly hears Mordimer’s commentary. The brothers’ argument is slightly muted. It can be heard in the background.

MORDIMER

(comment)

– Hmm… It may be a false lead. Reuchlin is dead, so he certainly couldn’t have bludgeoned the harlot. The Innkeeper claimed that the old man was a frequent guest at the inn. If he broke the cane somewhere nearby, he might have tossed it away there. On the other hand, Reuchlin’s cane might have changed owners after his death.

JONAS

(to Hans)

– Anyone ask your opinion? You’d better admit that you lost the bet.

AARON

(to Hans)

– That’s right! Hand over the coin!

HANS

(to brothers)

– Both of you can kiss my ass!

AARON

– Pleasures must be earned.

Fragmenty scenariusza pochodzą z gry „The Inquisitor” opracowanej przez studio The Dust i wydanej przez Kalypso Media.

Modele 3D by Bartłomiej Dębiec

The Inquisitor na Steam

Fragment scenariusza:

PLENER. STRAGAN BRACI FINKELSTEIN – DZIEŃ

Bracia Finkelstein stoją przy swoim składzie i kłócą się o pieniądze. Każdy wygląda inaczej. Aaron jest mały i gruby jak Danny deVito, Hans wielki jak Arnold Schwarzenegger, Jonasa szczupły jak Tim Roth. Każdy ma przy pasie inną broń: Aaron noże, Hans miecz dwuręczny, Jonas rapier.

AARON

(do Hansa)

– Przegrałeś zakład, więc płać!

HANS

(zdziwiony)

– Ja przegrałem?

(wskazując Jonasa)

– Chyba raczej on!

JONAS

(spokojnie)

– Ode mnie proszę się łaskawie odpierdolić. Nie brałem udziału w tej idiotycznej grze.

AARON

(do Hansa)

– Płać, do kurwy nędzy!

HANS

(do Jonasa)

– Słyszałeś? Zapłać mu!

JONAS

– Pierdol się!

Gracz podchodzi do braci Finkelstein. Pojawia się komentarz Mordimera in game.

MORDIMER

(komentarz)

– Na trojaczków nie wyglądają, ale to na pewno oni.

Na straganie są różne rzeczy: broń, zbroje, amfory, lampy oliwne, starożytna biżuteria i rzeźby oraz ich fragmenty, stare księgi i zwoje.

Zbliżającego się Mordimera zauważa Aaron i ucisza braci.

AARON

– Mordy w kubeł! Klient idzie.

Bracia przestają się kłócić. Mordimer do nich podchodzi.

AARON

(udawana grzeczność)

– Czym możemy służyć, mistrzu inkwizytorze?

MORDIMER

– Podobno znacie się na starociach.

AARON

(udawana skromność)

– Tylko nimi handlujemy, mistrzu. Jesteśmy skromnymi kupcami.

Gracz może ich zapytać o: 1. sztylet; 2. głowicę laski (o ile znalazł na miejscu zbrodni ułamany kawałek laski, spotkał Amelię szkolącą psa i wymienił się z nią na głowicę laski).

OPCJE WYBORU

1. Zapytaj o sztylet.

2. Zapytaj o głowicę laski.

Opcja 1 [Zapytaj o sztylet.]

Mordimer wyciąga z torby sztylet i kładzie go na stole.

MORDIMER

– Możecie powiedzieć mi coś na temat tego sztyletu?

Bracia spoglądają na sztylet.

AARON

– Takich ostrzy używali gwardziści, którzy polegli u boku cesarza Walensa w bitwie pod Adrianopolem. Wizygoci przehandlowali ich broń Persom. Na północ kontynentu sprowadzili ją pewnie wikingowie.

JONAS

– Co ty pierdolisz? Jacy znowu gwardziści i wikingowie? Przecież to athame, sztylet ceremonialny czarownic z Rusi. Z pewnością bardzo stary. Moim zdaniem należał do plemienia Dulebów. Pewnie trafił w te strony jako łup wojenny.

HANS

– Na niczym się nie znacie, baranie kotlety! Athame powinno mieć czarną rękojeść, a ten sztylet takiej nie ma. To krymskie ostrze. Używane prawdopodobnie przez tamtejszych medyków do upuszczania krwi.

Opcja 2 [Zapytaj o głowicę laski.]

Mordimer wyciąga z torby głowicę laski i pokazuje ją braciom. Głowica ma kształt pięści, która trzyma węża.

MORDIMER

– Wiecie, czyja to laska?

AARON

– Pewnie. Należała do starego medyka, Johannesa Reuchlina. Nigdy się z nią nie rozstawał.

JONAS

– Racja… Sam mu ją sprzedałem.

HANS

– Za marne pieniądze. Trzeba było zażądać więcej.

Mordimer chowa głowicę laski do torby, komentując zdobytą informację. W tym czasie bracia zaczynają się kłócić, kontynuując wcześniejszą rozmowę. Gracz słyszy przede wszystkim komentarz Mordimera. Kłótnia braci jest lekko wyciszona. Słychać ją w tle.

MORDIMER

(komentarz)

– Hmm… Możliwe, że to fałszywy trop. Reuchlin nie żyje, więc z pewnością nie on ogłuszył ladacznicę. Karczmarz twierdził, że starzec bywał często w gospodzie. Jeśli złamał w jej pobliżu laskę, mógł ją tam po prostu wyrzucić. Z drugiej strony po śmierci Reuchlina laska mogła zmienić właściciela…

JONAS

(do Hansa)

– Pytał cię ktoś o zdanie? Lepiej się przyznaj, że przegrałeś zakład.

AARON

(do Hansa)

– Właśnie! Dawaj kasę!

HANS

(do braci)

– Pocałujcie mnie obaj w dupę!

AARON

– Na przyjemności trzeba zasłużyć.

The Inquisitor. Countess Isabella

POWIĄZANE WPISY