Home » HOME RENOVATOR. A short story for the trailer

HOME RENOVATOR. A short story for the trailer

by Przemek

Home Renovator on Steam

Home Renovator Announcement Trailer on YouTube

The trailer script:

The trailer begins with Two Horizons logo.

TWO HORIZONS

– Creators of Hotel Renovator

The logo and text disappear.

FPP. View of the house to be renovated. Soft, nostalgic music.

The camera slowly pans in through the front door, showing a neglected hallway. Old furniture and dirty wallpaper are visible.

ON-SCREEN TEXT / VOICEOVER

– Every house has a story

The camera pans down the hallway, looking through the doors into the rooms it passes: the children’s room, the office and the bedroom. The dim light reveals damaged furniture and dull, stained walls. The interiors are not ruined, but they are clearly in need of a makeover. Everything is grey.

The camera continues down the corridor. It stops at an old and dusty photograph hanging on the wall. Close-up. The character’s hand wipes the dust off the photo, revealing the family immortalised in it (1920s style photo).

ON-SCREEN TEXT / VOICEOVER

– Some people like to discover

The camera continues to move around the house, stopping in the living room, which is connected to the kitchen. Between the living room and the kitchen there is a wall with a large, open passageway through which the cluttered and neglected kitchen can be seen.

ON-SCREEN TEXT / VOICEOVER

– I prefer to rewrite it

At this point, the music becomes dynamic.

The camera quickly zooms in on a damaged sofa (torn upholstery and filling sticking out of holes) and a coffee table missing a leg in style no. 1 (i.e. Art Deco). Both pieces of furniture begin to change rapidly. The grey areas disappear. Full colour appears:

 1. in a restored version in style no. 1 (e.g. Art Deco)
 2. in style no. 2 (Provençal style)
 3. in style no. 3 (e.g. classic)
 4. in style no. 4 (e.g. modern)

After switching to the modern style, the camera quickly zooms in again – this time onto a rusty furnace, a broken pipe and a wall with peeling wallpaper. The furnace and the wall begin to change rapidly. The grey areas disappear. Full colour appears:

 1. restored version (the same furnace and the same wallpaper)
 2. white fireplace in style no. 5 (i.e. eclectic and cappuccino coloured wall)
 3. fireplace in style no. 6 (e.g. rustic stone and wooden wall)
 4. a modern fireplace and large grey tiled wall with a TV

After switching to a modern style, the camera takes a third quick look – this time at an old gas cooker with oven, hood and cupboard hanging on the wall separating the kitchen from the living room. The kitchen begins to change rapidly. The grey areas disappear. Full colour appears:

 1. the restored version
 2. in style no. 7 (e.g. Scandinavian) – the wall separating the kitchen from the living room disappears, and the kitchen island with an induction hob and a hood appears.
 3. in style no. 8 (e.g. retro) – a wall and a gas hob appear in the kitchen worktop
 4. in a modern style – the wall separating the kitchen from the living room disappears again, and the kitchen island with an induction hob and a hood appears.

After the change to the modern style, the camera begins to return to the starting point, i.e. the view of the entire living room in its final version after the renovation (modern style). The music changes from dynamic to a happy family tune.

When the camera pauses, accessories appear to create a cosy atmosphere:

 1. a fire starts to burn in the fireplace
 2. framed film posters appear on the walls
 3. a glass jug of steaming tea and a cup and flowers in a vase appear on the kitchen island
 4. lamps and sconces light up
 5. a mug of steaming tea, a plate of cake and scattered puzzles appear on the coffee table
 6. a blanket appears carelessly thrown on the sofa, slippers appear on the floor beside it
 7. the television turns on with a cartoon
 8. other

A child’s laughter is heard from off screen, and a second later, the child runs into the living room, jumps on the sofa and starts to put together the jigsaw puzzle on the table. The smiling mother sits down beside the child. The smiling father approaches the kitchen island and, looking at his wife and child, pours himself some tea.

ON-SCREEN TEXT / VOICEOVER

– Home Renovator

– Imagination is the limit

– Add to wishlist

Scenariusz zwiastuna:

Zwiastun zaczyna się od pokazania logo Two Horizons.

TWO HORIZONS

– Twórcy Hotel Renovator

Logo i napis znikają.

FPP. Widok na dom do remontu. Spokojna, nostalgiczna muzyka.

Kamera wjeżdża powoli do środka przez główne drzwi, pokazując zaniedbany korytarz. W oczy rzucają się stare meble i odklejająca się tu i ówdzie brudna tapeta.

NAPIS NA EKRANIE / LEKTOR

– Każdy dom ma historię

Kamera przejeżdża przez korytarz, zaglądając przez drzwi do mijanych pomieszczeń: pokoju dziecięcego, gabinetu i sypialni. W ponurym oświetleniu widać zniszczone meble, bure i poplamione ściany. Wnętrza nie są zrujnowane, ewidentnie wymagają odświeżenia. Wszystko jest szare.

Kamera kontynuuje przejazd przez korytarz. Zatrzymuje się na starym i mocno zakurzonym zdjęciu wiszącym na ścianie. Zbliżenie. Ręka bohatera ściera kurz ze zdjecia, odsłaniając uwiecznioną na nim rodzinę (fotka w stylu lat 20-tych XX wieku).

NAPIS NA EKRANIE / LEKTOR

– Niektórzy lubią je odkrywać

Kamera kontynuuje przejazd przez dom i ostatecznie zatrzymuje się w salonie połączonym z kuchnią. Między salonem a kuchnią jest ściana z dużym i otwartym przejściem, przez które widać zagraconą i zaniedbaną kuchnię.

NAPIS NA EKRANIE / LEKTOR

– Ja wolę pisać je od nowa

W tym momencie muzyka zmienia się na dynamiczną.

Kamera robi szybki najazd na zniszczoną sofę (podarte obicie i wystające z dziur wypełnienie) oraz pozbawiony jednej nogi stolik kawowy w stylu nr 1 (np. art deco). Oba meble zaczynają się szybko przekształcać. Znikają szarości. Pokazujemy je kolejno w pełnej kolorystyce:

 1. w wersji odrestaurowanej w stylu nr 1 (np. art deco)
 2. w stylu nr 2 (mp. prowansalskim)
 3. w stylu nr 3 (np. klasycznym)
 4. w stylu nr 4 (np. nowoczesnym)

Po zmianie na styl nowoczesny kamera robi drugi szybki najazd – tym razem na zardzewiałą kozę, ułamaną rurę i ścianę z odklejającą się tapetą. Koza i ściana zaczynają się szybko przekształcać. Znikają szarości. Pokazujemy je kolejno w pełnej kolorystyce:

 1. wersję odrestaurowaną (ta sama koza i ta sama tapeta)
 2. biały kominek w stylu nr 5 (np. eklektycznym i ściana w kolorze cappuccino)
 3. kominek w stylu nr 6 (np. rustykalnym z kamienia i ściana drewniana)
 4. nowoczesny kominek i ściana z wielkich, szarych kafli z telewizorem

Po zmianie na styl nowoczesny kamera robi trzeci szybki najazd – tym razem na starą kuchenkę gazową z piekarnikiem, okap i szafkę, które wiszą na ścianie oddzielającej kuchnię od salonu. Kuchnia zaczyna się szybko przekształcać. Znikają szarości. Pokazujemy ją kolejno w pełnej kolorystyce:

 1. w wersji odrestaurowanej
 2. w stylu nr 7 ( np. skandynawskim) – znika ściana oddzielająca kuchnię od salonu, pojawia się wyspa z płytą indukcyjną i wiszącym okapem
 3. w stylu nr 8 (np. retro) – pojawia się ściana i płyta gazowa w blacie kuchennym
 4. w stylu nowoczesnym – znów znika ściana oddzielająca kuchnię od salonu, pojawia się wyspa z płytą indukcyjną i wiszącym okapem

Po zmianie na styl nowoczesny kamera zaczyna wracać do punktu wyjścia – czyli do widoku na cały salon w wersji finalnej po remoncie (styl nowoczesny). Muzyka zmienia się z dynamicznej na wesołą, rodzinną melodię.

Gdy kamera się zatrzymuje, zaczynają się pojawiać dodatki tworzące przytulny klimat:

 1. w kominku zaczyna palić się ogień
 2. na ścianach pojawiają się plakaty filmowe w antyramach
 3. na wyspie pojawia się szklany dzbanek z parującą herbatą i kubek oraz kwiaty w wazonie
 4. zapalają się lampy i kinkiety
 5. na stoliku kawowym pojawia się kubek z parująca herbatą, talerz z ciastem i rozrzucone puzzle
 6. na sofie pojawia się rzucony niedbale koc, obok na podłodze pojawiają się kapcie
 7. włącza się telewizor z bajką
 8. inne

Z off-u słychać śmiech dziecka, które sekundę później wbiega do salonu, wskakuje na sofę i zaczyna układać leżące na stoliku puzzle. Uśmiechnięta matka siada obok. Uśmiechnięty ojciec podchodzi do wyspy i patrząc na żonę i dziecko nalewa sobie herbaty.

NAPIS NA EKRANIE / LEKTOR

– Home Renovator

– Granicą jest wyobraźnia

– Dodaj do listy życzeń

POWIĄZANE WPISY